Tijdelijke maatregelen in verband met coronavirus

I.v.m. de aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM t.a.v. het coronavirus (COVID-19) is ook Blink Advies genoodzaakt om de dienstverlening tijdelijk aan te passen. Dit houdt in dat wij tot 28 april 2020 het volgende hanteren:

  • Alle spreekuren met de bedrijfsarts worden telefonisch gehouden.
  • Overige afspraken zoals bij voorbeeld in het kader van 2e spoortraject, Arbeidsdeskundigonderzoek, casemanagement, etc., worden telefonisch gehouden
  • Trainingen, workshops, PAGO/PMO, werkplekonderzoeken, etc. worden i.o.m. u verzet.
  • Keuringen worden uitgesteld, tenzij er een uitzonderlijk belang is (wettelijk/maatschappelijk)

Wij nemen met uw werknemer persoonlijk contact op via telefoon en/of e-mail om te informeren over de afspraak.

Ziekmeldingen kunnen op de voor u bekende manier aan ons worden doorgegeven. Wij behandelen deze verzuimmelding volgens onze reguliere werkwijze. De verzuimintake is waar van toepassing aangevuld met enkele vragen. De antwoorden worden verwerkt conform privacywet- en regelgeving.

  • Wel ziekmelden: Als een werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.
  • Niet ziekmelden: Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.

Onze werkzaamheden gaan gewoon door, deels vanuit kantoor en deels vanuit huis. Tot 28 april aanstaand is ons kantoor gesloten voor bezoekers. Heeft u vragen dan vernemen wij dat graag. U kunt ons bellen op 076-5879600 of via mail info@blinkadvies.nl. Verder kunt u raadplegen:

De genoemde maatregelen hanteren wij t/m dinsdag 28 april aanstaande, daarna zullen wij ons opnieuw beraden, daarbij rekening houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM.

Mede namens mijn team dank ik u voor uw begrip en wens ik u alle sterkte in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

René Blok
Directeur