Tijdelijke maatregelen in verband met coronavirus

I.v.m. de aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM t.a.v. het coronavirus (COVID-19) is ook Blink Advies genoodzaakt om de dienstverlening tijdelijk aan te passen. Dit houdt in dat wij het volgende hanteren:

 • Afspraken zoals bij voorbeeld in het kader van 2espoortraject, Arbeidsdeskundigonderzoek, casemanagement, etc., worden telefonisch gehouden
 • Trainingen, workshops, PAGO/PMO, werkplekonderzoeken, etc. worden i.o.m. u verzet.
 • Keuringen worden uitgesteld, tenzij er een uitzonderlijk belang is (wettelijk/maatschappelijk)
 • Spreekuren met de bedrijfsarts worden telefonisch gehouden, vanaf juni 2020 zullen er weer afspraken op de locatie ingepland worden.

Heeft u een afspraak bij ons op een van de locaties dan hanteren wij onderstaande richtlijnen:

Indien één van onderstaande voor u van toepassing is dan graag telefonisch contact opnemen met Blink Advies ( 076-5879600)

 • Indien u klachten ervaart van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts
 • Indien u de afgelopen 2 weken COVID-19 heeft gehad en/of in thuisisolatie heeft gezeten.
 • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon.

Tijdens het bezoek aan de locatie

 1. Kom alleen naar de afspraak. Wanneer er iemand met u meekomt blijft die persoon buiten wachten of in de auto.
 2. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 3. Graag pas 5 minuten voor uw afspraak aanwezig zijn om drukte te voorkomen. Indien u te vroeg bent dan verzoeken wij u vriendelijk om het pand nog niet te betreden. 
 4. Neem plaats in de wachtruimte, u wordt opgehaald.
 5. Houd minimaal 1.5 meter afstand, wij verzoeken u vriendelijk op te letten bij het elkaar passeren. Wacht indien nodig op elkaar.
 6. Het toilet is afgesloten voor bezoekers, graag uw begrip hiervoor. Houdt hier rekening mee voor uw komst naar de locatie.
 7. Houd u aan de algemene hygiëne richtlijnen:
  - Geen handen schudden.
  - Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  - Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een prullenbak. 

Ziekmeldingen kunnen op de voor u bekende manier aan ons worden doorgegeven. Wij behandelen deze verzuimmelding volgens onze reguliere werkwijze. De verzuimintake is waar van toepassing aangevuld met enkele vragen. De antwoorden worden verwerkt conform privacywet- en regelgeving.

 • Wel ziekmelden: Als een werknemer door ziekte niet in staat is zijn werk te verrichten. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld.
 • Niet ziekmelden: Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen thuis moet blijven en geen mogelijkheid heeft vanuit huis te werken, of een bepaald gebied niet mag verlaten. Ook als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken.

Onze werkzaamheden gaan gewoon door, deels vanuit kantoor en deels vanuit huis. Heeft u vragen dan vernemen wij dat graag. U kunt ons bellen op 076-5879600 of via mail info@blinkadvies.nl. Verder kunt u raadplegen:

Mede namens mijn team dank ik u voor uw begrip en wens ik u alle sterkte in deze tijd.

Met vriendelijke groet,

René Blok
Directeur